De SUVIS: van aanleiding tot aanvraag

Blog
COVID-19
Gepubliceerd op:
De SUVIS: van aanleiding tot aanvraag

Binnenklimaat op scholen is lang een ondergeschoven kindje geweest voor gemeenten en schoolbesturen. Tot er in het voorjaar van 2020 een directe aanleiding kwam om dit onderwerp hoger op de agenda te zetten: corona. Sinds de oprichting van de LCVS (Landelijk Coördinatie team Ventilatie op Scholen) in augustus van 2020 heeft het thema ook de aandacht in Den Haag. Dit leidde tot een toezegging van minister Arie Slob om gemeenten tegemoet te komen in de kosten voor de aanpak van ventilatie in scholen. De SUVIS (Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen) werd in november aangekondigd en vanaf vandaag, 4 januari 2021, kunnen gemeenten aanspraak maken op deze regeling.

Corona lockdown: scholen sluiten

Na druk uit de samenleving en politiek sluiten medio maart de scholen. Op dat moment is er nog weinig bekend over het besmettingsgevaar bij kinderen en de rol van ventilatie daarin. Als de kinderen in mei weer terugkeren naar de scholen zijn de eerste geluiden inmiddels opgegaan over ventilatie in scholen. Door de daling van het aantal corona besmettingen lijkt de urgentie nog laag. Pas als leraren in de zomer aangeven het nieuwe schooljaar met weinig vertrouwen tegemoet te treden, ontstaat er actie.

Landelijk coördinatie team Ventilatie op Scholen

In augustus richt Arie Slob het LCVS op: een tijdelijk samenwerkingsverband dat gezamenlijk moet zorgdragen voor veilige ventilatie op alle scholen. Zij brengen het dringende advies uit aan scholen om hun ventilatie in kaart te brengen en te toetsen aan de geldende eisen. De deadline van 1 oktober wordt niet door elke school gehaald, de eerste cijfers noden wel tot actie.

SUVIS: Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om co-financiering van bouw- en installatiekosten. Gemeenten kunnen de aanvraag indienen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 en het dekt bouwactiviteiten die starten (of gestart zijn) tussen 30 oktober 2020 en 1 januari 2022. De eenmalige uitkering is als gemeente aan te vragen voor één project. Een project betreft één of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat men kan indienen is onbeperkt: maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag worden uitgekeerd als voorschot. Dit betekent dus dat gemeenten of scholen zelf 70% dienen bij te leggen. Hier lees je meer over de SUVIS en in de download hiernaast vind je het stappenplan voor het indienen van de aanvraag.

Meer weten over onze oplossing voor een gezond binnenklimaat? Informatie over ons Scholen°Concept:

GEZOND BINNENKLIMAAT MET MEER DAN VOLDOENDE VENTILATIE

Downloads

Misschien ook interessant:

De hele wereld roept op om meer te ventileren, maar Nederland niet
Blog
COVID-19

De hele wereld roept op om meer te ventileren, maar Nederland niet

Daar waar het in buitenland ventileren tot de basisregels behoord, moet je in de communicatie in Nederland op zoek naar de rol en regels omtrent ventilatie met corona.

“Maak van ventilatie een prioriteit” - artikel in RenovatieTotaal
Pers
COVID-19

“Maak van ventilatie een prioriteit” - artikel in RenovatieTotaal

RenovatieTotaal besteedt speciale aandacht aan ventilatie, wij werden gevraagd om te reageren op de geldende RIVM adviezen.

Waarom het Scholen°Concept een veilig klimaatsysteem is, juist ten tijde van Corona
Nieuws
COVID-19

Waarom het Scholen°Concept een veilig klimaatsysteem is, juist ten tijde van Corona

Op de voorpagina van het AD vandaag: “Als er niet op volle kracht en met frisse buitenlucht wordt geventileerd, dan is het wachten op besmettingen”.

Offerte aanvragen