Geluids- en debietrapport

In opdracht van Klimaatgroep Holland heeft Peutz, onafhankelijk bureau van raadgevende ingenieurs, onderzoek gedaan naar het geluidsniveau en het debiet van de decentrale ventilatie-unit, de ComfortPlus (CP1532). Hiervoor zijn metingen verricht in twee lokalen van SBO De Meerpaal Steiger aan de Koperstraat 4 in Groningen. De ComfortPlus is de installatie waarmee het ScholenConcept wordt ingevuld.

Download het geluids- en debietrapport

In het rapport, dat uitgegeven is op 1 december 2016, worden de resultaten van de verrichte geluidniveau- en debietmetingen samengevat en beoordeeld in relatie tot de in het Programma Frisse Scholen klasse B: de gestelde geluideis van Li;A = 33 dB(A). Het Li;A betreft het voor achtergrondgeluidniveau gecorrigeerde installatiegeluidniveau Li , gecorrigeerd voor de gemiddelde nagalmtijd van de ruimte voor zover deze langer is dan de bij klasse B behorende gemiddelde nagalmtijd van Tgem. = 0,6 s.

Elke school een Frisse School!
Voor gezonde leerlingen en betere prestaties
Offerte aanvragen