Modules Logi˚Connect

Het Scholen°Concept is een compleet systeem om alle facetten van het binnenklimaat te beheren. Ons systeem is voorzien van de door ons ontwikkelde Logi°Connect. De Logi°Connect verbindt onder meer verlichting, zonwering, afzuigventilatie, warmtepompen en cv-ketels. De Logi˚Connect bestaat uit de volgende modules:

  • Centraal beheer: om capaciteit warmte- en koude-opwekking te regelen en diverse sturingen t.b.v. centraal gebouwbeheer;

  • Energiemeting en -registratie: om energiestromen te meten en te monitoren (bijv. elektra, water, gas of zonne-energie);

  • Afstandbeheer: om 24/7 verbinding met de meldkamer te hebben;

  • Facilitair: om de gebouw-gebonden installaties te koppelen en te sturen;

  • Zonwering: om meerdere zonweringgroepen aan te kunnen sturen;

  • Relais 2: voor aansturing van 2 zonweringmotoren;

  • Relais 4: voor aansturing van 4 zonweringmotoren;

  • Verlichting: om meerdere verlichtingsgroepen aan te kunnen sturen;

  • Temperatuur: om verwarming en koelgroepen te besturen;

  • Totaalcomfort: om ook in nevenruimtes het klimaat, zonwering en verlichting te kunnen regelen.

Elke school een Frisse School!
Voor gezonde leerlingen en betere prestaties
Offerte aanvragen