Programma van Eisen Frisse Scholen

Het binnenklimaat is in veel scholen ondermaats, dit heeft een negatieve invloed op leerprestaties en algehele gezondheid van leerlingen en leerkrachten. Het Programma van Eisen Frisse Scholen biedt handvaten voor scholen en schoolbesturen om eisen te stellen aan het ontwerp en de installaties bij verbouw of nieuwbouw. In het PvE worden richtlijnen gegeven over hoe er een optimaal en energiezuinig binnenklimaat gerealiseerd kan worden.

Download het PvE Frisse Scholen

Elke school een Frisse School!
Voor gezonde leerlingen en betere prestaties
Offerte aanvragen